Witamy na oficjalnej stronie Fundacji ODZEW w Lesznie

Misja Organizacji

Przeciwdziałania, kompensacja i eliminacja negatywnych skutków transformacji ustrojowej.
Szeroko zakrojone działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.
Działania na rzecz osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, dyskryminacją, patologią.


Docenili nas:

Za całokształt działalności Fundacja "ODZEW" otrzymała w 2003r. Certyfikat Jakości Centrum Aktywności Lokalnej CAL - Warszawa

W 2004r. Fundacja "ODZEW" uzyskała status organizacji pożytku publicznego

W styczniu 2011 roku jako jedna z trzech wyróżnionych w Polsce organizacji pozarządowych otrzymaliśmy statuetkę "Jawnie, przejrzyście, odpowiedzialnie" za wzorowe wypełnienie wymogów Karty Zasad Działania Organizacji Pozarządowych

 

Wszelkie aktualności oraz informacje na temat bieżących działań znajdują się na naszym facebook'u

 

Varico

 

.